Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Qwsi"

ul. Stawowa 2a 57-220 Ziębice

Obszar objęty Lokalną Strategią Działania w ramach Lokalnej Grupy Działania „Qwsi” obejmuje wszystkie 7 gmin Powiatu Ząbkowickiego: Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Ząbkowice Śląskie, Ziębice i Złoty Stok. Głównym celem działalności Stowarzyszenia LGD „Qwsi” jest rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców, wzrost ruchu turystycznego na obszarze LGD oraz wzrost poziomu zaufania, aktywności społecznej i poczucia więzi mieszkańców Ziemi Ząbkowickiej z regionem. Działalność Stowarzyszenia jest nastawiona na rozwój oferty turystycznej obszaru, aktywizowanie grup defaworyzowanych, podnoszenie kompetencji organizacji pozarządowych oraz aktywizację i integrację społeczności lokalnej.

Przejdź do góry