Kryształ Turystyki – nagrody na MTT Wrocław

 


 

Targi to doskonała okazja do wyróżnienia i nagrodzenia wyjątkowych przedsięwzięć, a takich na pewno nie brakuje w branży turystycznej. Od kilku lat we Wrocławiu, na Międzynarodowych Targach Turystyki i czasu wolnego przyznajemy Kryształ Turystyki (wcześniej Kryształowe Orły). Również w edycji 2023 przyznamy nagrody w czterech kategoriach:

  1. Produkt regionalny

Produkty charakterystyczne dla danego regionu, wytwarzane rzemieślniczo. Mogą być to zarówno produkty spożywcze jak i inne – np. dekoracyjne.

  1. Atrakcja turystyczna

Miejsce lub usługa o charakterze turystycznym lub z założenia umożliwiające spędzenie czasu wolnego, dostępna dla szerokiego grona odbiorców.

  1. Wydarzenie cykliczne – związane z turystyką lub produktem turystycznym

Wszelkiego typu wydarzenia jedno- bądź wielodniowe, związane z produktem turystycznym, produktami regionalnymi, festiwale podróżnicze, imprezy turystyczne.

      4. Aktywności turystyczne zwiększające świadomość ekologiczną

– np. w formie warsztatów, prelekcji, spacerów edukacyjnych, itd., które zwiększają świadomość ekologiczną uczestników;

 

Organizując konkurs chcemy zwrócić uwagę branży turystycznej oraz jej odbiorców na ciekawe projekty turystyczne. Często możemy się spotkać z sytuacją, iż pewne miejsca, atrakcje lub wydarzenia nie są promowane wystarczająco, część z nich postrzegana jest jeszcze przez pryzmat dawnych lat, a tymczasem one mocno się zmieniły. Pragniemy też, aby konkurs był swego rodzaju motywacją do działania dla innych oraz nagrodą za włożoną pracę w rozwój turystyki.

Udział w konkursie będzie również szansą na zdobycie atrakcyjnych nagród. Zwycięzcy każdej kategorii otrzymają od organizatora m.in. stoisko targowe, do wykorzystania podczas następnej edycji targów.

Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do 18 lutego 2023 roku poprzez formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia mogą przesyłać sami zainteresowani, jak i osoby trzecie zgłaszając inne podmioty lub osoby.

 

Formularze zgłoszeniowe:

Formularz-Aktywności turystyczne zwiększające świadomość ekologiczną

Formularz-Atrakcja-turystyczna

Formularz-produkt-regionalny

Formularz-wydarzenie-cykliczne

Regulamin Konkursu – Kryształ Turystyki

 

Współorganizatorzy: