STAWY MILICKIE

Stawy Milickie SA, Ruda Sułowska 20, 56-300 Milicz

Stawy Milickie to największy kompleks stawów w Europie należący do światowej sieci Living Lakes (żyjące jeziora), na której znajdują się między innymi Bajkał, Morze Martwe czy Jezioro Wiktorii. Ostoja ptactwa i natury, miejsce dobrego życia i tradycyjnych smaków Doliny Baryczy. Jeden z najbardziej malowniczych regionów Dolnego Śląska, gdzie wśród stawów i lasów można wspaniale wypocząć spacerując czy jeżdżąc na rowerze. Wycieczki FotoSafari, warsztaty przyrodnicze, łowisko wędkarskie w CET Naturum, doskonała kuchnia regionalna Gospody 8 Ryb, przyrodnicze ścieżki edukacyjne czekają na Gości. Do zobaczenia w Ptasim Raju

ENG

Milicz Ponds is the largest complex of ponds in Europe belonging to the global network of Living Lakes, which includes among others Lake Baikal, the Dead Sea and Lake Victoria. A refuge of birds and nature, a place of good living and traditional flavours of the Barycz Valley. One of the most picturesque regions of Lower Silesia, where You can relax among ponds and forests, walking or cycling. FotoSafari trips, nature workshops, fishing ground at CET Naturum, excellent regional cuisine in Gospody 8 Ryb, nature educational paths await guests. See you in the Bird Paradise!

Przejdź do góry