Sofia Tourism Administration

ul. Oboriszte No 44, 1505 Sofia, Bułgaria

Jako oddział gminy Sofia, realizując swoje cele i zadania, PM „Turystyka” utrzymuje kontakt ze wszystkimi jednostkami strukturalnymi i funkcjonalnymi gminy, Ministerstwem Turystyki, Komisją Ochrony Konsumentów, Krajowym Urzędem Skarbowym, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, a także ze wszystkimi państwowymi, lokalnymi i regionalnymi stowarzyszeniami turystycznymi zarejestrowanymi w Krajowym Rejestrze Turystycznym. Jako wyspecjalizowana jednostka administracji miejskiej Przedsiębiorstwo Miejskie „Turystyka” zapewnia i wspiera działania Prezydenta Miasta Stołecznego w realizacji jego uprawnień wynikających z ustawy Prawo o turystyce i wydanych na jej podstawie regulaminów. Pomaga w utrzymaniu i ochronie obiektów przyrodniczych i kulturowo-historycznych na terenie gminy stołecznej; Pomaga w realizacji programów i projektów finansowanych przez Unię Europejską, zgodnie z funkcjami Urzędu Metropolitalnego w zakresie turystyki. PM „Turystyka” realizuje politykę gminy w zakresie turystyki oraz sprawuje kontrolę nad jakością usług turystycznych. Firma odpowiedzialna jest także za promocję Sofii jako atrakcyjnego kierunku turystycznego.

Przejdź do góry