Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

ul. Kłodzka 42, 57-340 Duszniki-Zdrój

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju mieści się w pochodzącym z XVI w. młynie papierniczym – bezcennym zabytku techniki.
Dusznickie tradycje czerpania papieru obejmują ponad cztery stulecia; pierwsza wzmianka o tut. papierni pochodzi z 1562 r. Muzeum otwarto w 1968 r., a wkrótce wprowadzono pokazową produkcję papieru czerpanego.
Muzealne wystawy prezentują historię papiernictwa, technologię przemysłu papierniczego oraz dzieje polskiego pieniądza papierowego i sztukę papieru.
Każdy zwiedzający może wziąć udział w warsztatach czerpania papieru, a wykonane przez siebie arkusze otrzymuje na pamiątkę.

Przejdź do góry