Ministerstwo Turystyki Republiki Bułgarii, Narodowe Przedstawicielstwo Turystyczne

Aleje Ujazdowskie 33/35, 00-540 Warszawa, Polska

Głównym priorytetem Ministerstwa Turystyki jest stworzenie warunków niezbędnych do stabilnego rozwoju turystyki w Republice Bułgarii oraz prowadzenie polityki turystycznej kraju w sposób zgodny z prawem i celowy. Wyznaczamy cele, które prowadzą do bardziej konkurencyjnej gospodarki o wysokiej wartości dodanej i lepszej jakości życia Bułgarów.
W 2021 roku Ministerstwo Turystyki Bułgarii otworzyło swoje przedstawicielstwo w ramach Ambasady Republiki Bułgarii w Warszawie. Narodowe Przedstawicielstwo Turystyczne jest odpowiedzialne za promocję Bułgarii jako kierunku turystycznego na terytorium RP.

Przejdź do góry