Izba Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej

ul. Piłsudskiego 66,50-020 Wrocław

Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej została powołana w 2009 roku. W 2024 r. będzie obchodzić swoje 15 – lecie działalności. ITRP powstała w celu zrzeszania i reprezentowania Regionalnych Izb Turystyki na szczeblu krajowym, oraz posiadając osobowość prawną do podejmowania działań w imieniu zrzeszonych Izb regionalnych. Głównym celem ITRP jest reprezentowanie i ochrona interesów swoich członków, budowanie wspólnego prestiżu i siły środowiska biznesu turystycznego na szczeblu krajowym. Za swoją działalność wyróżniona: Honorową Odznaka „Za zasługi dla turystyki” przez Ministra Sportu i Turystyki.

Przejdź do góry