Głogów swoją nazwę zawdzięcza roślinie głogu, kiedyś licznie porastającą okolice. Pierwsza pisemna informacja pochodzi z 1010 r. z kroniki biskupa Thietmara. Miasto znane m. in. ze słynnej obrony z roku 1109, zostało zrównane z ziemią w roku 1945.
Od lat 60. XX w. Głogów rozwija się i odbudowuje dynamicznie po odkryciu rud miedzi i utworzeniu Zagłębia Miedziowego. Odbudowane zostało całe Stare Miasto, zachowując szachownicowy układ ulic – w tym budynek ratusza i teatru.
Miasto aktywnie wykorzystuje Odrę zabytki, wraz z pozostałościami twierdzy. Będąc w Głogowie JESTEŚ U CELU.

Przejdź do góry