Czeska Centrala Ruchu Turystycznego-CzechTourism

Al. Róż 16, 00-556 Warszawa

Czeska Centrala Ruchu Turystycznego – CzechTourism udziela informacji o atrakcjach turystycznych w Czechach, wydarzeniach kulturalnych, zakwaterowaniu. Współpracuje z mediami i biurami podróży, organizuje wyjazdy studyjne do Czech dla biur podróży i dziennikarzy. Publikuje bezpłatne mapy i foldery turystyczne w języku polskim.