Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Qwsi"

ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-712 Koszalin

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi” leży w województwie dolnośląskim. Swoim obszarem obejmuje 7 gmin powiatu ząbkowickiego: Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Ząbkowice Śląskie, Ziębice i Złoty Stok.
Działalność Stowarzyszenia jest nastawiona na rozwój oferty turystycznej obszaru, aktywizowanie grup defaworyzowanych, podnoszenie kompetencji organizacji pozarządowych oraz aktywizację i integrację społeczności lokalnej.
Na stoisku dostaną Państwo materiały, które zachęcą do odwiedzenia Ziemi Ząbkowickiej. Pokażemy wirtualny świat spływów Przełomem Bardzkim i przejazd kolejką w Kopalni Złota, gdzie uczestnik oprócz widoku 360 stopni otrzymuje również odczucia ruchowe. Zapraszamy Państwa do spróbowania na naszym stoisku ekologicznych przetworów serwowanych przez Gospodarstwo Ekologiczne Wagnerówka.

Przejdź do góry