Gmina Dukla

38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11

Gmina Dukla położona jest w Karpatach w Beskidzie Niskim. Stolicą gminy jest średniowieczne miasto Dukla. Gmina bezpośrednio graniczy ze Słowacją. Turystów oczarują piękne krajobrazy, pomniki przyrody oraz dobra infrastruktura turystyczna. Czekają zabytkowe obiekty: od drewnianych cerkiewek i kościołów poprzez wspaniałe budowle sakralne, siedzibę dawnych właścicieli Dukli, liczne obiekty militarne, pozostałość po dwóch wojnach światowych. Bogactwu geograficznemu i historycznemu towarzyszy różnorodność etniczna i kulturowa. Położenie gminy sprzyja rozwojowi turystyki: pieszej, rowerowej, pielgrzymkowej.
Dukla Municipality is located in the Carpathian region in the central part of Low Beskids mountain range. The capitol of the commune is the medieval town Dukla. The commune directly borders with Slovakia. Tourists will be enchanted by beautiful landscapes, nature monuments and good tourist infrastructure. Historical structures can be found: wooden Orthodox churches and churches, magnificent sacral buildings, the former residence of the Dukla landlord, numerous military objects, residues from two world wars. Geographic and historical richness is accompanied by ethnic and cultural variety. The location of the commune is conducive to the development of tourism: walking, cycling and pilgrimage.

Gmina Dukla
38-450 Dukla,
ul. Trakt Węgierski 11
Tel. 1343 29100,
e-mail: gmina@dukla.pl , www.dukla.pl

Gmina Dukla położona jest w Karpatach w Beskidzie Niskim. Stolicą gminy jest średniowieczne miasto Dukla. Gmina bezpośrednio graniczy ze Słowacją. Turystów oczarują piękne krajobrazy, pomniki przyrody oraz dobra infrastruktura turystyczna. Bogactwu geograficznemu i historycznemu towarzyszy różnorodność etniczna i kulturowa. Położenie gminy sprzyja rozwojowi turystyki: pieszej, rowerowej, pielgrzymkowej.
Dukla Municipality is located in the Carpathian region in the central part of Low Beskids mountain range. The capitol of the commune is the medieval town Dukla. The commune directly borders with Slovakia. Tourists will be enchanted by beautiful landscapes, nature monuments and good tourist infrastructure. Geographic and historical richness is accompanied by ethnic and cultural variety. The location of the commune is conducive to the development of tourism: walking, cycling and pilgrimage.

 

Przejdź do góry