Miasto Żagań

Urząd Miasta Żagań, pl. Słowiański 17, 68-100 Żagań

Żagań położony jest na południowym krańcu województwa lubuskiego, choć pod względem historycznym przynależy do Dolnego Śląska. Na terenie miasta znajdują się obiekty sakralne o dużej wartości historycznej i architektonicznej, m.in. Poaugustiański Zespół Klasztorny posiadający status Pomnika Historii. Idealnym miejscem do wypoczynku jest rozległy park krajobrazowy z monumentalnym pałacem książęcym. Warto wybrać się wycieczkę kajakami po żagańskich rzekach, poznać historię „Wielkiej Ucieczki” w Muzeum Obozów Jenieckich czy wspiąć się na wieżę widokową, by podziwiać panoramę miasta.

Żagań is located in the southern end of the Lubuskie Province although, historically, it belongs to Lower Silesia. Within the town limits, are buildings of high historical and architectural significance. The sacred Former Augustinian Complex maintains the status of an Historical Monument. An popular place for relaxation is a large landscaped park, the site of the magnificent Ducal Palace. Zagan’s many rivers are ideal for leisurely canoe trips. Visitors can learn about the history of the “Great Escape” by visiting The Prisoner of War Camps Museum. A favorite activity is climbing the local observation tower to admire the panoramic view of the town.