Kryształowy Orzeł MTT Wrocław

Już po raz trzeci, przy okazji MTT Wrocław Organizator Targów oraz Współorganizator – Urząd Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przyznają nagrody „Kryształowe Orły”. Nagrody te mają być podkreśleniem zasług i wyjątkowości działań w sektorze turystyki. Zostaną przyznane w następujących kategoriach:

  1. Produkt regionalny
  2. Atrakcja turystyczna
  3. Wydarzenie cykliczne – związane z turystyką lub produktem turystycznym

Organizując konkurs chcemy zwrócić uwagę branży turystycznej oraz jej odbiorców na ciekawe projekty turystyczne. Wielokrotnie ciekawe miejsca nie są promowane wystarczająco, część z nich postrzegana jest jeszcze przez pryzmat dawnych lat, a tymczasem one mocno się zmieniły. Pragniemy też, aby konkurs był swego rodzaju motywacją do działania dla innych.

Udział w konkursie będzie również szansą na zdobycie atrakcyjnych nagród. Zwycięzcy każdej kategorii otrzymają od organizatora m.in. stoisko targowe, do wykorzystania podczas następnej edycji targów.

Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do końca 14 lutego 2020 roku poprzez formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia mogą przesyłać sami zainteresowani, jak i osoby trzecie zgłaszając inne podmioty lub osoby.

Wszystkie nadesłane zgłoszenia zostaną ocenione przez Jury powołane przez organizatora.

Nagroda przyznawana w kategoriach:

  1. Produkt regionalny

Produkty charakterystyczne dla danego regionu, wytwarzane rzemieślniczo. Mogą być to zarówno produkty spożywcze jak i inne – np. dekoracyjne.

  1. Atrakcja turystyczna

Miejsce lub usługa o charakterze turystycznym lub z założenia umożliwiające spędzenie czasu wolnego, dostępna dla szerokiego grona odbiorców.

  1. Wydarzenie cykliczne – związane z turystyką lub produktem turystycznym

Wszelkiego typu wydarzenia jedno- bądź wielodniowe, związane z produktem turystycznym, produktami regionalnymi, festiwale podróżnicze, imprezy turystyczne. Zgłaszane wydarzenie musi mieć odbyte co najmniej 2 edycje i planowane kolejne.

Nagroda główna – 4m2 powierzchni niezabudowanej na następnych targach, statuetka,

Jury wybiera po pięć najlepszych zgłoszeń, których beneficjenci zostaną zaproszeni na oficjalne rozdanie nagród Podczas Targów. Tam, na miejscu ogłoszony zostanie zwycięzca.

Wypełniony formularz należny przesłać na adres konkurs@mttwroclaw.pl

 

Formularz- Atrakcja-turystyczna

Formularz- wydarzenie-cykliczne

Formularz- produkt-regionalny

Regulamin Konkursu Kryształowy Orzeł

 

Współorganizatorzy: