Najciekawsza podróż dookoła świata w 14 dni!

Założenia konkursu:

Konkurs ma na celu stworzenie najciekawszej pracy w formie mapy relacjonującej podróż dookoła świata w 14 dni. Zakładamy, że  w dzień zwiedzamy, a w nocy gdy śpimy nasz kierowca/pilot/kapitan wiezie nas do kolejnego celu. 

Możemy podróżować gdziekolwiek. 

Poza wymienionymi założeniami nie stawiamy więcej ograniczeń. 

Forma pracy:

Mapa (dowolna postać – cyfrowa lub fizyczna, analogowa) wraz z krótkim opisem dlaczego akurat te miejsca wybrano.

Praca powinna być pracą zbiorową (min. 3 osoby), prowadzona pod nadzorem nauczyciela/wychowawcy. 

Termin i  zgłoszenia: 

Prace należy nadsyłać do 21.02.2020 na adres magdalena@mttevents.pl.

Opiekun zgłasza prace do konkursu podając dane:

Imię i Nazwisko

telefon kontaktowy i adres e-mail

Szkoła / klasa

Prace cyfrowe wysyłamy w postaci plików jpg, doc, pdf natomiast wersje analogowe fotografujemy i przesyłamy zdjęcia.

Ogłoszenie wyników:  24.02.2020

Nagroda główna: 

Darmowe wejście na targi dla całej klasy wraz z opiekunami oraz możliwość przedstawienia pracy na scenie głównej targów.

Międzynarodowe Targi Turystyki i czasu wolnego | Wrocław