Czym pisał poeta, kiedy nie istniały jeszcze długopisy? Czy dzisiaj do szkolnych piórników pakujemy kałamarze i sosnowe patyczki? Spróbujecie swoich sił w kaligrafii, a być może uda Wam się uniknąć atramentowych kleksów na papierze!

Muzeum Pana Tadeusza to najnowsza i najnowocześniejsza część Ossolineum, prezentująca zbiory Zakładu na bogatym tle historycznym i literackim. Funkcjonuje od maja 2016 roku w kamienicy Pod Złotym Słońcem. W muzeum prezentowane są trzy wystawy stałe: „Rękopis Pana Tadeusza”, „Misja: Polska” oraz „Pan Tadeusz Różewicz”. Bogaty program edukacyjny i artystyczny oraz organizowane przez muzeum wystawy czasowe i działania interdyscyplinarne poszerzają perspektywę problemową wystaw stałych, co pozwala na podjęcie dialogu z najciekawszymi wątkami kultury współczesnej. Muzeum prowadzi także działalność badawczą i inspiruje wydarzenia poświęcone społecznemu oddziaływaniu twórczości literackiej.

Więcej informacji:

https://www.facebook.com/panatadeusza/

https://www.instagram.com/muzeumpanatadeusza/

https://www.youtube.com/@MuzeumPanaTadeuszaOssolineum/

 

 

Międzynarodowe Targi Turystyki i czasu wolnego | Wrocław