Z roku na rok obserwujemy coraz większą liczbę turystów w naszych górach. Przybywa osób uprawiających nie tylko pieszą turystykę kwalifikowaną, ale także narciarstwo skiturowe, trail runnig, kolarstwo górskie, a ostatnio nawet morsowanie. Negatywnym skutkiem zwiększonego ruchu turystycznego w górach jest rosnąca z roku na rok liczba wypadków, którą odnotowują wszystkie grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Taka sytuacja stała się jedną z motywacji do stworzenia Akademii GOPR i to o tym projekcie w ramach bezpieczeństwa w górach chcemy opowiedzieć.

Fundacja GOPR czyli stowarzyszenie kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym. Swoje zadania statutowe realizuje poprzez 7 Grup Regionalnych. Obszar jaki zabezpiecza GOPR to pasma gór polskich od Karkonoszy poprzez Jurę Krakowsko-Częstochowską do Bieszczad, o łącznej powierzchni 20.410 km 2. To 7.200 km szlaków turystycznych i ponad 200 urządzeń narciarskich. GOPR zatrudnia 133 ratowników etatowych, a wspomaga ich 826 ratowników ochotników i 159 kandydatów na ratowników.

Więcej informacji:

www.facebook.com/FundacjaGOPR

www.instagram.com/fundacjagopr

fundacja.gopr.pl

 

 

Międzynarodowe Targi Turystyki i czasu wolnego | Wrocław