Dolny Śląsk wspiera Ukrainę!

 

W związku z barbarzyńską zbrojną inwazją Rosji na suwerenne terytorium Ukrainy, z którą Dolny Śląsk łączą liczne partnerstwa międzyregionalne i samorządowe, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz Samorząd Województwa Dolnośląskiego włączają się w pomoc obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną.

 

Działania podjęte w ostatnich dniach:

Read More
  • Wysłano pociąg humanitarny Kolei Dolnośląskich, który pojechał z Legnicy przez Wrocław do Przemyśla, aby z granicy polsko-ukraińskiej ratować obywateli Ukrainy uciekających przed wojną. Oprócz tłumaczy na pokładzie znaleźli się także przedstawiciele zarządu województwa dolnośląskiego – wicemarszałkowie Grzegorz Macko i Krzysztof Maj. Z Przemyśla zabrano ponad 400 osób – głównie matki z dziećmi, młodzież i osoby starsze, które zostały bezpiecznie przywiezione na Dolny Śląsk.

 

  • Zapewniono bezpłatne przejazdy pociągami Kolei Dolnośląskich dla obywateli Ukrainy, które obowiązują do 6 marca, ale termin ten zostanie wydłużony. Z bezpłatnych przejazdów pociągami KD skorzystało już ok. 5,5 tysiąca osób.

 

  • Samorząd Województwa Dolnośląskiego przeznaczył 1,5 miliona złotych na wsparcie ukraińskich szpitali poprzez zakup sprzętu medycznego. W działania te zaangażowane jest Centrum Medyczne DOLMED.

 

  • Zorganizowano zbiórkę najbardziej potrzebnych artykułów i przedmiotów, według listy na bieżąco aktualizowanych potrzeb – w porozumieniu z Konsulatem Generalnym Ukrainy we Wrocławiu oraz partnerami prowadzącymi akcje pomocowe. Dary są codziennie transportowane do magazynów centralnych.

Zbiórka wciąż trwa. Miejsce zbiórki: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ul. Walońska 3 we Wrocławiu. Punkt zbiórki jest dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

  • Z inicjatywy Marszałka Dolnego Śląska Cezarego Przybylskiego odbyła się nadzwyczajna sesja Sejmiku, podczas której jednogłośną decyzją radnych Dolny Śląsk zerwał współpracę z Obwodem Leningradzkim w Rosji. 

 

 

Działania wspierające znajdują wyraz także w zakresie branży turystycznej.

W czasie Międzynarodowych Targów Turystyki i czasu wolnego we Wrocławiu, które odbywają się w ten weekend: 4-6.03.2022 r., przy stoisku Dolnego Śląska symbolicznie pojawi się stoisko Obwodu Dnipropietrowskiego z Ukrainy, na którym będzie można przeczytać napis: 

„To jest stoisko naszego partnerskiego regionu – Obwodu Dnipropietrowskiego z Ukrainy. W Ukrainie trwa wojna. Kraj naszych Przyjaciół został zaatakowany przez Rosję. Nie mogą być tutaj z nami – bronią swojej Ojczyzny i swoich rodzin. Wspieramy Ich solidarnie. Niech żyje wolna Ukraina!”

 

Na stoisku będą wyświetlane informacje o partnerskim regionie. Pokazane zostaną również działania Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz przedstawicieli branży turystycznej (np. Huty Julia) wspierające mieszkańców Ukrainy. 

Na stoisku zostanie także udostępniona księga, w której osoby chętne będą mogły napisać słowo wsparcia jako gest solidarności z ofiarami rosyjskiej inwazji zbrojnej. 

 

Dolny Śląsk wspiera Ukrainę!

 

Międzynarodowe Targi Turystyki i czasu wolnego | Wrocław