Kryształowe Orły MTT Wrocław 2019

 

Już po raz drugi, przy okazji MTT Wrocław przyznamy nagrody „Kryształowe Orły”. Nagrody te mają być podkreśleniem zasług i wyjątkowości działań w sektorze turystyki. Zostaną przyznane w następujących kategoriach:

  1. Produkt regionalny
  2. Atrakcja turystyczna
  3. Wydarzenie cykliczne – związane z turystyką lub produktem turystycznym

 

Pobierz formularze:

Atrakcja turystyczna   Produkt regionalny   Wydarzenie cykliczne

 

Turystyka w naszym kraju nieustannie się rozwija, pojawiają się nowe produkty, usługi, część z nich wyjątkowo atrakcyjne. Warto zatem nagradzać starania i dobre pomysły. Targi są do tego doskonałą okazją.

Organizując konkurs chcemy zwrócić uwagę branży turystycznej oraz jej odbiorców na ciekawe projekty turystyczne. Wielokrotnie ciekawe miejsca nie są promowane wystarczająco, część z nich postrzegana jest jeszcze przez pryzmat dawnych lat, a tymczasem one mocno się zmieniły. Pragniemy też, aby konkurs był swego rodzaju motywacją do działania dla innych.

Udział w konkursie będzie również szansą na zdobycie atrakcyjnych nagród. Zwycięzcy każdej kategorii otrzymają od organizatora m.in. stoisko targowe o powierzchni 4m2 do wykorzystania podczas MTT 2020!

Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do końca 15 lutego 2019 roku poprzez formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia mogą przesyłać sami zainteresowani, jak i osoby trzecie zgłaszając inne podmioty lub osoby.

Wszystkie nadesłane zgłoszenia zostaną ocenione przez Jury powołane przez organizatora.

Nagroda przyznawana w kategoriach:

  1. Produkt regionalny

Produkty charakterystyczne dla danego regionu, wytwarzane rzemieślniczo. Mogą być to zarówno produkty spożywcze jak i inne – np. dekoracyjne.

  1. Atrakcja turystyczna

Miejsce lub usługa o charakterze turystycznym lub z założenia umożliwiające spędzenie czasu wolnego, dostępna dla szerokiego grona odbiorców.

  1. Wydarzenie cykliczne – związane z turystyką lub produktem turystycznym

Wszelkiego typu wydarzenia jedno- bądź wielodniowe, związane z produktem turystycznym, produktami regionalnymi, festiwale podróżnicze, imprezy turystyczne. Zgłaszane wydarzenie musi mieć odbyte co najmniej 2 edycje i planowane kolejne.

Nagroda główna – 4m2 powierzchni niezabudowanej na następnych targach, statuetka,

Dodatkowo partner medialny, portal waszaturystyka.pl ufundował dla zwycięzców pakiety reklamowe.

Jury wybiera po 5 najciekawszych zgłoszeń zgłoszeń z każdej kategorii, których przedstawiciele zostają zaproszeni na oficjalne ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród, które odbędzie się podczas Targów. 

 

Patron medialny