Prelekcja będzie dotyczyła zasad udzielania pierwszej pomocy przy nagłym zatrzymaniu krążenia. Poruszymy takie zagadnienia jak: 
– aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy, 
– przepisy obligujące do udzielania pomocy, 
– ogniwa łańcucha przeżycia, 
– bezpieczeństwo własne oraz miejsca zdarzenia, 
– rozpoznanie zagrożenia, 
– wezwanie pomocy i rozpoczęcie działań, 
– wczesna defibrylacja, 
– pomoc specjalistycznych służb ratunkowych. 
– resuscytacja krążeniowo- oddechowa: 
– próba nawiązania kontaktu z poszkodowanym (ocena przytomności, wywiad z poszkodowanym), 
– objawy ustania pracy układu krążenia i oddechowego, 
– udrożnianie dróg oddechowych, 
– metody i parametry prowadzenia resuscytacji bez defibrylatora lub z defibrylatorem. 

Prowadzący Łukasz Iskrzycki – Prezes Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej Oddział we Wrocławiu

Międzynarodowe Targi Turystyki i czasu wolnego | Wrocław