Prezentacja Kancelarii

BSO Prawo & Podatki jest kancelarią prawa gospodarczego o międzynarodowym zasięgu. Od kilkunastu lat specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie prawnym i podatkowym dla przedsiębiorców krajowych i zagranicznych z różnych branż. Poprzez spółkę córkę – BSO Outsourcing – oferujemy usługi księgowości finansowej i płacowej.

Biurom podróży i innym organizatorom turystyki oferujemy pakiet gotowych rozwiązań prawnych, podatkowych i księgowych. Doradzamy w toku bieżącej działalności zapewniając prawidłowość działań przedsiębiorcy z uwarunkowaniami prawnymi branży turystycznej oraz szeroko pojętej działalności gospodarczej. Reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych w kraju i za granicą.

 

BSO Prawo & Podatki

  1. Rzeźnicza 32-33 | 50-130 Wrocław | tel. 71 346 70 70 | faks: 71 346 70 90

e-mail: wroclaw@bso-group.com | www: bso-group.com

Temat prelekcji:

Odpowiedzialność i obowiązki organizatora turystyki w świetle nowych przepisów.

Wskażemy nowe prawa i obowiązki przedsiębiorców oferujących usługi turystyczne wynikające z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, w szczególności w zakresie:

  • rejestracji działalności w rejestrze organizatorów turystyki, regulowania składek i konsekwencji niespełniania obowiązków ustawowych dotyczących rejestracji działalności;
  • udzielenia niezbędnych informacji podróżnemu przed zawarciem umowy oraz w trakcie trwania imprezy turystycznej oraz zakresu tych informacji;
  • udzielenia bieżącej pomocy podróżnemu w przypadku wystąpienia niezgodności wycieczki z umową lub innych zdarzeń przewidzianych w ustawie;
  • zapewnienia objęcia podróżnych odpowiednim ubezpieczeniem;
  • wystąpienia podróżnych z roszczeniami przewidzianymi w ustawie, w związku z niezgodnością wycieczki/imprezy z umową.

 

Prelekcje poprowadzą:

Barbara Wawrzyniak, radca prawny | Hubert Sarżyński, aplikant radcowski

Międzynarodowe Targi Turystyki i czasu wolnego | Wrocław