Przed nami 10. edycja Międzynarodowych Targów Turystycznych. Edycja wyjątkowa, bo jubileuszowa. Te 10 lat to czas wielu zmian w turystyce, na lepsze. Zaczęliśmy więcej podróżować, wybierać nowe kierunki, zwiedzać miejsca dotychczas nieznane – bliżej i dalej. Turystyka stała się przystępniejsza, dla każdego. To głownie Państwa zasługa.

Dziesiąta edycja Targów to również najlepszy czas by rozpocząć nową tradycję – Nagrody “Kryształowy Orzeł” MTT Wrocław.

Nagrody przyznamy w pięciu kategoriach:

 1. Osobowość i firma/instytucja roku
 2. Produkt regionalny
 3. Wydarzenie cykliczne – związane z turystyką lub produktem turystycznym
 4. Projekt/program imprezy/ usługi turystycznej
 5. Atrakcja turystyczna

Turystyka w naszym kraju nieustannie się rozwija, pojawiają się nowe produkty, usługi, część z nich wyjątkowo atrakcyjne. Warto zatem nagradzać starania i dobre pomysły. Targi są do tego doskonałą okazją.

Organizując konkurs chcemy zwrócić uwagę branży turystycznej oraz jej odbiorców na ciekawe projekty turystyczne. Wielokrotnie ciekawe miejsca nie są promowane wystarczająco, część z nich postrzegana jest jeszcze przez pryzmat dawnych lat, a tymczasem one mocno się zmieniły. Pragniemy też, aby konkurs był swego rodzaju motywacją do działania dla innych.

Udział w konkursie będzie również szansą na zdobycie atrakcyjnych nagród. Zwycięzcy każdej kategorii otrzymają od organizatora m.in. stoisko targowe o powierzchni 4m2 do wykorzystania podczas następnej edycji targów.

Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do 30 stycznia 2018 roku poprzez formularze zgłoszeniowe dostępnie poniżej. Zgłoszenia mogą przesyłać sami zainteresowani, jak i osoby trzecie zgłaszając inne podmioty lub osoby.

Wszystkie nadesłane zgłoszenia zostaną ocenione przez Jury powołane przez organizatora.

Dodatkowo, w kategorii “Osobowość i firma/instytucja roku” odbędzie się drugi etap głosowania. Po wyborze zgłoszeń przez Jury, zostanie ogłoszona lista, po czym dalsze głosowanie odbędzie się drogą internetową, na stronie mttwroclaw.pl.

Opis poszczególnych kategorii konkursowych:

 1. Osobowość i firma/instytucja roku:
 • Osoby, które w 2017 dokonały poważnego wyczynu w turystyce, podróżach. Mogą być to zarówno podróżnicy, którzy brali udział w ciekawym przedsięwzięciu lub wymagającej podróży, jak i osoby przyczyniające/zasłużone się do rozwoju turystyki / produktów turystycznych.
 • Firmy, przedsiębiorcy/instytucje, którzy w 2017 roku wprowadzili na rynek ciekawą, wyjątkową ofertę turystyczną

Firmy, przedsiębiorcy/instytucje/organizacje, którzy w 2017 roku przyczynili się do rozwoju szeroko rozumianej turystyki – np. infrastruktury, dostępności usług, popularyzacji, produktu turystycznego itp.

 1. Produkt regionalny
  • Produkty charakterystyczne dla danego regionu, wytwarzane rzemieślniczo. Mogą być to zarówno produkty spożywcze jak i inne – np. dekoracyjne.
 2. Wydarzenie cykliczne – związane z turystyką lub produktem turystycznym
  • Wszelkiego typu wydarzenia jedno- bądź wielodniowe, związane z produktem turystycznym, produktami regionalnymi, festiwale podróżnicze, imprezy turystyczne. Zgłaszane wydarzenie musi mieć odbyte co najmniej 2 edycje i planowane kolejne.
 3. Projekt/program imprezy usługi turystycznej
  • Plan imprezy turystycznej lub kompleksowej usługi turystycznej, dostępnej dla klienta indywidualnego lub instytucjonalnego. Impreza lub usługa turystyczna powinna składać się min. z 2 powiązanych ze sobą pojedynczych usług/elementów, musi być również dostępna dla odbiorcy w momencie zgłoszenia.
 4. Atrakcja turystyczna
  • Miejsce lub usługa o charakterze turystycznym lub z założenia umożliwiające spędzenie czasu wolnego, dostępna dla szerokiego grona odbiorców.

 

Partnerem konkursu jest

 

Formularze zgłoszeniowe – należy przesłać wypełnione na adres konkurs@mttwroclaw.pl

 

Formularz – wydarzenie cykliczne

Formularz – Projekt imprezy / usługi turystycznej

Formularz – produkt regionalny

Formularz – osobowość / firma roku

Formularz – Atrakcja turystyczna

Regulamin Konkursu

Międzynarodowe Targi Turystyki i czasu wolnego | Wrocław